foto sectiune sol foto sectiune sol foto sectiune sol
Solurile din zonă sunt
brunisoluri
Brunisoluri : sol caracterizat prin prezenţa unui orizont structural non-calcaros, colorat maro de către oxizi de fier legaţi de argilă, care prezintă o macro-porozitate fisurală şi biologică.
argilo-mâloase, bogate în fier. Acestea sunt situate pe versanţi orientaţi complet spre est sau spre sud.

Aceste soluri prezintă toate caracteristicile marilor regiuni viticole :
- alimentare cu azot gestionată

pH-ul solului pe domeniul Catleya este uşor acid (pH 6). Acest lucru încetineşte transformarea
materiei organice
Materiei Organice : materie din sol compusă din organisme vii, resturi de plante şi de animale şi produse de descompunere. Reprezintă, în general, numai câteva procente (0,5-10%) din masa solului. Sub acţiunea eroziunii, defrişării, micro-organismelor, oxidării naturale şi, mai general, datorită proceselor fizico-chimice, materia organică se transformă în materie minerală.
. Viţa de vie nu este astfel niciodată într-o situaţie de consum excesiv de azot, sinonimă cu supraproducţia de fructe (reducere a calităţii strugurilor) şi frunze (risc crescut de boli).

- alimentare cu apă echilibrată

Solul este compus mai ales din argile, între 20% şi 45% în funcţie de orizonturi. Aceste argile furnizează viţei o alimentare continuă şi moderată cu apă în perioada sa de creştere, din mai până în iunie.

Sfârşitul lunii iulie, din cauza căldurii verii, stocul disponibil de apă scade, cauzând un stres hidric la nivelul plantei. Acesta angrenează încetarea creşterii viţei de vie şi o redistribuire a elementelor colectate şi produse de plantă către struguri. Acest proces este foarte favorabil pentru calitatea strugurilor.

- un gradient optim al argilei

Creşterea verticală a ratei de argilă creşte densitatea solului. Dezvoltarea sistemului rădăcinos devine mai dificilă, adâncimea crescând. Cultivarea se face, deci, preferenţial în primele zeci de centimetri de sol. Datorită unei densităţi mari a plantării (6.536 butuci/ha), se creează o concurenţă între rădăcinile fiecărui butuc. Această concurenţă limitează vigoarea viţei de vie şi privilegiază calitatea şi concentraţia strugurilor.

Pentru a întreţine solul, lăsăm un strat permanent şi natural de iarbă care, atunci când ajunge la o înălţime de 60 cm, este culcată pentru a forma un mulci. Acest lucru permite structurarea solului şi încurajează instalarea unei faune şi flore variate.