foto sectiune sol foto sectiune sol foto sectiune sol
Solurile din zonă sunt
brunisoluri
Brunisoluri : sol caracterizat prin prezența unui orizont structural non-calcaros, colorat maro de către oxizi de fier legați de argilă, care prezintă o macro-porozitate fisurală și biologică.
argilo-mâloase, bogate în fier. Acestea sunt situate pe versanți orientați complet spre est sau spre sud.

Aceste soluri prezintă toate caracteristicile marilor regiuni viticole :
- alimentare cu azot gestionată

pH-ul solului pe domeniul Catleya este ușor acid (pH 6). Acest lucru încetinește transformarea
materiei organice
Materiei Organice : materie din sol compusă din organisme vii, resturi de plante și de animale și produse de descompunere. Reprezintă, în general, numai câteva procente (0,5-10%) din masa solului. Sub acțiunea eroziunii, defrișării, micro-organismelor, oxidării naturale și, mai general, datorită proceselor fizico-chimice, materia organică se transformă în materie minerală.
. Vița de vie nu este astfel niciodată într-o situație de consum excesiv de azot, sinonimă cu supraproducția de fructe (reducere a calității strugurilor) și frunze (risc crescut de boli).

- alimentare cu apă echilibrată

Solul este compus mai ales din argile, între 20% și 45% în funcție de orizonturi. Aceste argile furnizează viței o alimentare continuă și moderată cu apă în perioada sa de creștere, din mai până în iunie.

Sfârșitul lunii iulie, din cauza căldurii verii, stocul disponibil de apă scade, cauzând un stres hidric la nivelul plantei. Acesta angrenează încetarea creșterii viței de vie și o redistribuire a elementelor colectate și produse de plantă către struguri. Acest proces este foarte favorabil pentru calitatea strugurilor.

- un gradient optim al argilei

Creșterea verticală a ratei de argilă crește densitatea solului. Dezvoltarea sistemului rădăcinos devine mai dificilă, adâncimea crescând. Cultivarea se face, deci, preferențial în primele zeci de centimetri de sol. Datorită unei densități mari a plantării (6.536 butuci/ha), se creează o concurență între rădăcinile fiecărui butuc. Această concurență limitează vigoarea viței de vie și privilegiază calitatea și concentrația strugurilor.

Pentru a întreține solul, lăsăm un strat permanent și natural de iarbă care, atunci când ajunge la o înălțime de 60 cm, este culcată pentru a forma un mulci. Acest lucru permite structurarea solului și încurajează instalarea unei faune și flore variate.